Indkaldelse til klubbens generalforsamling 2017

Print PDF

Hvidovre d.01.03.2017 

Du indkaldes til Tan Guns ordinære generalforsamling 2017 

Kære medlem! 

Du indkaldes hermed til København Tan Gun Sae Sim Taekwondo klubs ordinære generalforsamling, som afholdes Onsdag D.29.03.2017 kl.18.00 i klubben 

Bestyrelsen skal hermed kraftigt opfordre Jer forældre til børnemedlemmer om at møde op og repræsentere Jeres barn / børn. 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne og forslag / spørgsmål, der ønskes på dagsordenen skal senest 14 dage før mødet være sekretæren ( Ole Knudsen-Nielsen) skriftligt i hænde. 

Vi ser frem til dit fremmøde, så du selv kan være med til at påvirke din klubs udvikling. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Kassereren aflægger regnskab og budget til godkendelse (regnskabet og budgettet følger kalenderåret). 

4. Udvalgene aflægger beretning. 

5. Behandling af indkomne forslag (se opslagstavlen i klubben). 

6. Fastsættelse af kontingent. Den siddende bestyrelse forslår uændret kontingent. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter 

-valg af formand (Nuværende formand Jan-Erik Jørgensen fratræder, Mireille Enggaard Kempf modtager valg som ny formand). 

-valg af sekretær (Ole Knudsen-Nielsen modtager genvalg). 

-valg af bestyrelsesmedlem 1 (Irene Jørgensen modtager genvalg). 

- Valg af ny Kasserer (Jane Lyngbæk trækker sig før periodeudløb - Jan-Erik Jørgensen modtager valg som ny kasserer for en 1-årig periode). 

- Valg af bestyrelsesmedlem 2 for en 1-årig periode (Kit Støchkel trækker sig før periodeudløb). 

- Valg af bestyrelsesmedlem 4 (Såfremt Mireille Enggaard Kempf bliver valgt som ny formand trækker Mireille sig fra denne post som i givet fald skal erstattes for en 1 årig periode. 

-valg af bestyrelsesmedlem 3 (Ole Bækgaard er på valg). 

-valg af suppleant. 

8. Valg af revisor og suppleanter for næste regnskabsår. Bestyrelsen foreslår nuværende revisor. 

9. Evt. herunder booking af mandskab til WCTT.-2017. 

Hvis man ønsker at se regnskabet før generalforsamlingen kan man rette henvendelse til kassereren Jane Lyngbæk herom og lave en aftale.. 

Med venlig og sportslig hilsen 

Ole Knudsen-Nielsen, sekretær

Joomla SEF URLs by Artio

made by mediegrafikeren © 2010 Powered by Joomla! CMS