Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Print PDF

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 22.03.2018 kl. 18:30

 

 

Kære medlem!

Du indkaldes hermed til København Tan Gun Sae Sim Taekwondo klubs ordinære generalforsamling, som afholdes Torsdag D.22.03.2018 kl.18.30 i klubben

 

Bestyrelsen skal hermed kraftigt opfordre Jer forældre til børnemedlemmer om at møde op og repræsentere Jeres barn / børn.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne og forslag / spørgsmål, der ønskes på dagsordenen skal senest 14 dage før mødet være sekretæren (Ole Knudsen-Nielsen) skriftligt i hænde.

Vi ser frem til dit fremmøde, så du selv kan være med til at påvirke og være en del af din klubs udvikling.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning.

3.   Kassereren aflægger regnskab og budget til godkendelse (regnskabet og budgettet følger kalenderåret).

4.   Udvalgene aflægger beretning.

5. Behandling af indkomne forslag (se opslagstavlen i klubben).

6. Fastsættelse af kontingent. Den siddende bestyrelse forslår uændrede kontingent-satser, men ændring i opkrævningsmetoden i forhold til forbundslicensdelen. Se forslag til vedtægtsændring herom.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter.

-valg af kasserer (Nuværende kasserer Jan-Erik Jørgensen modtager ikke genvalg).

-valg af bestyrelsesmedlem 2 (Jane Lyngbæk modtager genvalg).

-valg af bestyrelsesmedlem 4 (Kenneth Hansen modtager genvalg).

-valg af bestyrelsesmedlem 3 (Amel trækker sig fra sin bestyrelsespost 1 år før udløb, så stillingen er ledig for en 1-årig periode).

Kvalificeret ansøgning til en af posterne er modtaget af bestyrelsen, men vi opfordrer til at øvrige interesserede også melder sig.

     -valg af suppleanter

8.   Valg af revisor og suppleanter for næste regnskabsår. Bestyrelsen foreslår nuværende revisor.

9.   Evt. herunder booking af mandskab til WCTT 2018.

Hvis man ønsker at se regnskabet før generalforsamlingen kan man rette henvendelse til kassereren Jan-Erik Jørgensen herom og lave en aftale.

 

Med venlig og sportslig hilsen

Ole Knudsen-Nielsen, sekretær

Joomla SEF URLs by Artio

made by mediegrafikeren © 2010 Powered by Joomla! CMS